OPTIMASOFT
velké zkušenosti
vysoká kvalita zpracování
rychlost
Řízení projektů
temínové plánování
nákladové analýzy
WWW - Project Management
software pro řízení projektů
SW - Velké systémy
SW - Malé systémy - dostupné v ČR
SW - Aplikace CZ - Řízení projektů
SW - Aplikace CZ - metodika "kritického řetězce
SW - Systémy nezajišťované na českém trhu
SW - Aplikace - zahraniční
PM poradenství - české firmy
Organizace zájemců o projektové řízení v ČR
Školení a semináře
Poradenství, konzultace, analýzy
Inženýring, řízení realizace
Realizace velkých projektů - stavebnictví
Realizace velkých projektů - technologie
Realizace velkých projektů - inf. systémy
Univerzity
PM poradenství - zahraniční firmy
Organizace zájemců o projekt. řízení v zahraničí
Školení a semináře
Poradenství, konzultace,řízení projektů
Služby
časové analýzy projektů
firemní systémy pro řízení projektů
školení - projektové řízení, software
prodej software
REFERENCE
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Kontakt
.