OPTIMASOFT
velké zkušenosti
vysoká kvalita zpracování
rychlost
Řízení projektů
temínové plánování
nákladové analýzy
WWW - Project Management
Software pro řízení projektů
SW - používané v ČR
SW - systémy nezajišťované na českém trhu
PM poradenství, školení
Projektová činnost a inženýring
Realizace velkých projektů - stavebnictví
Realizace velkých projektů - technologie
Služby
časové analýzy projektů
firemní systémy pro řízení projektů
školení - projektové řízení, software
REFERENCE
Kontakt