Síť telefonních vysílačů GSM - Radiomobil Paegas
Plzeň
Zavádění systému GSM v lokalitě Plzeň a při dálnici D5 Praha - Plzeň
Územní řízení, stavební řízení, realizace vysílačů, oživení

Parametry

doba výstavby 4 měsíce
termín ukončení 10 / 1996
 
Naše účast
časový plán zpracování detailní časové výstavby
Objednatel SUPtel s.r.o.
Radiomobil - MOTOROLA