Sklad a transport popílku - Elektrárna Počerady
Počerady
Výstavba zařízení pro skladování a transport popílku a stabilizátu
Nadzemní zásobník stabilizátu, míchací centrum, 1,8km trubkový dopravník na složiště

Parametry

doba výstavby 16 měsíců
náklady 600 milionů Kč
termín ukončení 12 / 1996
 
Naše účast
časový plán zpracování detailního časového postupu výstavby
aktualizace pravidelné měsíční aktualizace
Objednatel Vodní stavby Praha a.s.
ČEZ a.s. - Elektrárna Počerady