Odsiřovací jednotka - Chemopetrol T700
Litvínov
Výstavba odsiřovacího zařízení 1. a 2. linky teplárny T 700
Odsíření spalin suchých procesem ve vznosu příprava vápenné mléka, absorbce, tkaninové filtry, pneudoprava, kouřovody, elektroodlučovače.

Parametry

doba výstavby 1.etapa 20 měsíců
2.etapa 18 měsíců
náklady 1,3 miliardy Kč
termín ukončení 1.etapa 11 / 1996
2.etapa 08 / 1997
 
Naše účast
časový plán detailní časový postup výstavby
aktualizace pravidelné 14-denní aktualizace
Objednatel Chemopetrol Cheminvest s.r.o.
Chemopetrol a.s.