Nový energoblok - Dunamenti Maďarsko
Maďarsko Budapest
Výstavba turbinové části nové plynové elektrárny - kondenzační turbina 60 MW a protitlaká turbina 22 MW

Parametry

doba výstavby 12 měsíců
náklady 750 milionů Kč
termín ukončení 10 / 1997
 
Naše účast
časový plán časový postup výroby a montáže
aktualizace pravidelné měsíční aktualizace
Objednatel Škoda Turbiny s.r.o.
ERBE Dunamenti Maďarsko