Spalovna odpadu - TVO Liberec
Liberec
Výstavba spalovny tuhého komunálního odpadu - kotel odpadu, parní turbina, pračka spalin použitelný tepelný výkon 24 MWt , protitlaká parní turbína o výkonu 2,5 MWe kapacita 300 tun odpadu denně, výroba 35 tun páry za hodinu TVO - termické využití odpadu

Parametry

doba výstavby 24 měsíců
 
Naše účast
časový plán základní detailní časový postup výstavby
Objednatel konsorcium Škoda TS s.r.o.- Von Roll (Švýcarsko)
SYNER Liberec s.r.o.
Termizo a.s.