Odsiřovací jednotka - Elektrárny Opatovice
Opatovice
Výstavba nového odsiřovacího elektrárny 6 x 60MW s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
Mokrá absorbce spalin v absorberu ve vodní suspenzi vápence - absorbentem
Míchací centrum stabilizátu - energosádrovec, popílek, struska, záměsová voda a aditivum

Parametry

náklady 1,3 miliardy Kč
termín ukončení 08 / 1997
 
Naše účast
časový plán detailní časový postup najížděcích prací
aktualizace pravidelné 14-denní aktualizace
Objednatel Elektrárny Opatovice a.s.
konsorcium japonských firem JGC Kawasaki Consortium Heavy Industries Ltd.