Odpopelnění kotelen - Elektrárny Prunéřov
Prunéřov
Na výrobní jednotce II byl realizován nový systém suchého odpopelňování na místo hydraulického splavování.
Deponát (směs popela, produktu odsíření a odpadní vody) se ukládá do upravené výsypky lomu Merkur Dolů Nástup Tušimice.

Parametry

doba výstavby 12 měsíců
náklady 240 milionů Kč
termín ukončení 06 / 1998
 
Naše účast
časový plán detailní časová analýza postupu odpopelnění kotelen
aktualizace pravidelné měsíční aktualizace
Objednatel BohemiaPlan s.r.o.
Elektrárny Prunéřov - ČEZ a.s.