Nový výrobní blok - Teplárna Červený mlýn Brno
Brno Červený mlýn
Na místě uhelného zdroje výstavba nové paroplynové teplárny Červený mlýn v Brně - paroplynový cyklus 140 MWt + 95 MWe
Spalovací turbína na zemní plyn výkonu 70 MWe, parní kotel 100 t/h, středotlaká parní turbína o výkonu 24 MWe s vyvedením tepelného výkonu z protitlaku, celkový použitelný tepelný výkon 140 MWt

Parametry

doba výstavby 18 měsíců
náklady 2 miliardy Kč
termín ukončení 04 / 1998
 
Naše účast
časový plán detailní časový postup výstavby po dodavatelích
aktualizace pravidelné 14-denní aktualizace
Objednatel ABB Energetické systémy s.r.o.
Teplárny Brno a.s.