Rekonstrukce vodního hospodářství - Elektrárny Prunéřov
Prunéřov
Na výrobní jednotce I a II byl kompletně zrekonstuován celý systém vodního hospodářství pro hydraulické odpopelňování.
Kompletní rekonstrukce hlavní ČOV za provozu.

Parametry

doba výstavby 14 měsíců
náklady 150 milionů Kč
termín ukončení 08 / 2000
 
Naše účast
časový plán detailní časový postup rekonstrukce
Objednatel BohemiaPlan s.r.o.
Elektrárny Prunéřov - ČEZ a.s.