Nový výrobní blok - Plzeňská teplárna
Plzeň
Výstavba nového výrobního bloku tepla a elektřiny - III.etapa výstavby teplárny
Fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou o výkonu 128 MWt a kondenzační odběrová turbína 50 MWe (tlak 12,8MPa, teplota 535C)
strojovna, kotelna, elekrofiltry, chladicí věže, trafostanice, navazující systémy

Parametry

půdorys 33 x 77 m HVB
doba výstavby 18 měsíců
náklady 1,5 miliardy Kč
termín ukončení B - 05 / 1999
 
Naše účast
časový plán hrubý síťový graf výstavby
detailní časový postup výstavby po dodavatelích
aktualizace pravidelné měsíční aktualizace
Objednatel ŠKODA TS s.r.o. Plzeň
Plzeňská teplárenská a.s