Administrativní centrum - Argentinská hvězda Praha
Praha Holešovice
I.etapa výstavby - podzemní část - dvou administrativních budov.
Během zimních měsíců se prováděla výstavba podzemních parkovišť - monolitická nosná konstrukce

Parametry

4 podzemní podlaží na objektu A od -10m
3 podzemní podlaží na objektu B od -8m
doba výstavby 8 měsíců
náklady 100 milionů Kč
termín ukončení A. - 07 / 2002
B - 05 / 2002
 
Naše účast
časový plán časová analýza postupu betonáže po jednotlivých sekcích
nákladová analýza měsíční sledování čerpání rozpočtu
aktualizace pravidelné 14-denní aktualizace
Objednatel Metrostav a.s. D9
PPF a.s.