Systém plánování zakázkové činnosti firmy - Bohemiaplan Plzeň
Plzeň
Pro sledování příjmů veškerých zakázek firmy byly sloučeny všechny projekty do systému Primavera P3 a byly vytvořeny speciální sestavy pro sledování očekávaných příjmů tříděné po odděleních a po skupinách.
Byla zavedena metodika aktualizace a kontroly plnění jednotlivých projektů včetně implementace nových projektů do systému sledovávání všech akcí.

Parametry

sledování 40 zakázek zpracování projekčních prací
sledování 70 odborných profesí
 
Naše účast
zavedení systému sledování zakázek v čase po skupinách a po jednotlivých pracovnících
zaškolení do systému Primavera P3
 
Objednatel Bohemiaplan s.r.o. Plzeň