Zavedení systému řízení investic - Chemopetrol Litvínov
Litvínov
Pro sledování všech projektů po stránce časové a nákladové byly sloučeny všechny projekty do systému Primavera P3 a byla vytvořena propojení na stávající informační systém firmy.
Byl vytvořen systém pro přehledné sledování vývoje nákladů všech projektů ve firmě Chemopetrol propojený na systém SAP.
Byla zavedena metodika aktualizace časového vývoje a kontroly časového plnění jednotlivých projektů, byl zaveden systém implementace nových projektů do komplexního systému sledovávání všech investičních akcí.

Parametry

sledování 50 nosných investičních projektů
celkový roční objem investičních nákladů 0,5 - 1 mlrd Kč
 
Naše účast
zavedení systému sledování nákladů
zavedení systému aktualizace a kontroly časového plnění
zaškolení do systému Primavera P3 a MS Project 2000
 
Objednatel Chemopetrol a.s. Litvínov