Zarážka 2003 - Česká rafinérská
Litvínov
V měsíci 03-04/2003 proběhla v Litvínově velká zarážka výroby rafinerie ropy.
Činnosti před zarážkou - kritická místa byla s dodavateli detailně časo-prostorově analyzována, vstupní podklady od dodavatelů ve formátu MS Project 2000 byly přetransformovány do P3e a byl připraven kompletní projekt zarážky.
Během zarážky se denně prováděly aktualizace celého projektu a řešily se operativně změny postupu výměny jednotlivých zařízení dle rozsahu zjištěného opotřebení.

Parametry

doba zarážky 10 dnů
20 dodavatelských firem
4000 sledovaných činností
 
Naše účast
odborná pomoc při zpracování dodavatelských grafů ve formátu MS Project 2000
odborná pomoc při aktualizaci časového postupu zarážky 2003 v systému Primavera P3e
 
Objednatel Česká rafinérská a.s.