Odběr strusky z ETU - Elektrárna Tušimice II
Tušimice
Na výrobní jednotce ETU II byl rozšířen systém dopravy a ukládání strusky, byly realizovány úpravy pro snížení spotřeby vody.
Rekonstrukce všech systémů realizována za provozu.

Parametry

doba výstavby 10 měsíců
náklady 190 milionů Kč
termín ukončení 30.6.2004
 
Naše účast
detailní časová analýza postupu dopravy strusky a úprav pro snížení spotřeby vody
 
Objednatel BohemiaPlan s.r.o.
Elektrárna Tušimice II - ČEZ a.s.