Město Aš - výstavba 94 bytů - Geosan

v městě Aši na Hlavní ulici v 1.etapě postaveno 6 bytových domů s 94 bytovými jednotkami
3 nadzemní podlaží, teplovod, komunikace

Parametry

doba výstavby 8 měsíců
náklady 38 mil Kč
termín ukončení 10 / 2004
 
Naše účast
detailní postup výstavby, rozložení profesí v čase
 
Objednatel Geosan Group a.s. Praha, CZ stavební holding Pardubice, Městský úřad města Aš