Zarážka zplyňování mazutu - Chemopetrol Litvínov
Litvínov
plánované odstavení výroby jednotky zplyňování mazutu - parciální oxidace ropného zbytku - POX
během plánovaného zastavení výroby - revize výrobního zařízení, opravy a výměny opotřebených armatur a potrubí, montáž nových aparátů

Parametry

doba zarážky linka A - 19 dnů, total - 9 dnů
termín ukončení 07 / 2004
 
Naše účast
detailní časová analýza přípravy a realizace zarážky
vyškolení pracovníků skupiny údržby a provozu, MS Project
 
Objednatel Chemopetrol a.s.