Zpracování nabídky na výstavbu jaderné elektrárny Belene - Škoda JS
Plzeň, Belene - Bulharsko
Škoda Alliance v druhém kole výběrového řízení připravila nabídku kompletní výstavby jaderné elektrárny JE Belene pro firmu NEK v Bulharsku.

2 bloky VVER 1000 při řece Dunaj
sanace a dostavba reaktorovny 1.bloku, výstavba nové reaktorovny 2.bloku, speckorpus, strojovny, rozvodna, pomocné objekty, společné objekty, byty a ubytovny

Parametry

doba výstavby 1.bl - 7,5 roku od podpisu kontraktu
2.bl - 10 roků
náklady 100 mlrd Kč
 
Naše účast
celková časová analýza postupu výstavby 2 bloků typu VVER 1000
podrobná nabídka postupu výstavby ve formátu MS Project 2003, transformace do Primavera Project Planner
 
Objednatel Škoda JS a.s.
Škoda Alliance (ŠKODA JS a.s., ÚJV Řež a.s. a ŠKODA PRAHA a.s.)