Justiční areál Na Míčánkách - Skanska, Metrostav, PSJ
Praha 10
výstavba justičního areálu pro obvodní soudy pro Prahu 8 a 9 a administrativní zázemí pro Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10
novostavba - 98 soudních místností, dražební sál pro 200 osob, studovna určenou k nahlížení do spisů pro 80 osob, návštěvní hala, hovorny a výslechové místnosti
15 výtahů, jídelna, 3 rekonstruované objekty

Parametry

doba výstavby 35 měsíců
náklady 1.900 mil Kč
termín ukončení 06 / 2006
 
Naše účast
detailní časový postup výstavby - novostavba, rekonstrukce 3 objektů
pravidelná aktualizace, sledování vývoje nákladů
základní graf - v programu SureTrak, detailní sledování - MS Project
 
Objednatel sdružení firem - Skanska CZ a Metrostav
dodavatel novostavby - PSJ holding a.s.