Přístavba svařovny a rekonstrukce v areálu Česana - Škoda Auto
Mladá Boleslav
přístavba svařovny M14
rekonstrukce objektu VVZ Česana

Parametry

doba výstavby M14 1.etapa - 2 měsíce po předání staveniště
2.etapa - 4 měsíce po předání staveniště
3.etapa - 6 měsíců po předání staveniště
 
Naše účast
detailní časové postupy výstavby pro koordinaci jednotlivých dodavatelů
 
Objednatel Strabag a.s, Škoda Auto a.s.