Rychlost
Velkou výhodou naší soukromé firmy je její pružnost a rychlost.
Umíme ovládat jednotlivé programy pro řízení projektů a rychle v nich zpracovávat časové harmonogramy.

U malých investičních akcí spolupracujeme jednorázově.
Návrh základního časového postupu projektu zpracováváme přes noc do druhého dne.
Aktualizace si dělá objednatel většinou již sám.

U velkých investičních akcí zpracováváme časové analýzy velmi rychle.
Když nám předáte podklady v pátek, v pondělí je již základní sestava k dispozici.
Následně je prováděno odsouhlasování harmonogramu s dodavateli a investorem.
Dle požadovaného rozsahu odborných prací jsou prováděny další odborné činnosti - aktualizace grafu, detailní rozpracování kritických míst a následně nákladová analýza.

 

O kvalitě a rychlosti našich služeb za nás mluví reference z již realizovaných investic.