Profil firmy
Společnost OPTIMASOFT se zaměřuje na zpracování časových harmonogramů a nákladových analýz pro velké investiční akce, zároveň zajišťuje poradenskou činnost a školení pro tuto oblast projektového řízení.

Firma OPTIMASOFT byla založena v roce 1995.

Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů v odvětvích :

chemie a petrochemie
energetika
teplárny
slévárny
farmacie
lehký průmysl
inženýrské sítě
infrastruktura
hypermarkety, obchodní centra
vodárny
čistírny odpadních vod

Přednášíme pro firmy Gradua - Cegos, IIR - Institut for International Research, PM consulting, na univerzitách ČR

Díky širokým zkušenostem při řízení velkých projektů jsme schopni řešit úlohy v oblastech komplikovaných investičních akcí, při řízení nasazení velkého množství firem v malém prostoru a čase, při odstraňování kritických míst projektu

Zpracováním časových a nákladových analýz se zabýváme od roku 1995.