Nákladové analýzy
Pro sledování časového rozložení finančních nákladů v projektu se používá nákladová analýza.

Rozložení plánovaných nákladů a zdrojů se sleduje v histogramech, tabulkách a kumulativních S-diagramech % plnění.
Náklady se zadávají obdobně jako zdroje - variabilní nebo fixní, s platbou k činnostem nebo k milníkům.

Při následná aktualizaci se zahrnují již skutečné náklady do grafu projektu a ty se porovnávají s původními rozpočtovými náklady.
Při zahrnutí platebních kalendářů a change orders do síťového grafu je možné sledovat posun jednotlivých činností a navazujících plateb při aktualizaci.
Po zápisu aktuálních údajů dojde ke změně časového rozložení finančních potřeb projektu.
Následně se sledují odchylky za určité období, odchylky za celý projekt, odchylky časové a nákladové, směrné plány, analýza dosažené hodnoty.

Optimasoft nabízí odbornou pomoc pro přípravu časových a nákladových plánů.
Nabízíme možnost využití našich zkušeností pro řízení projektů a zavádění systémů do praxe.