Řízení projektů

Velké finančně náročné akce mají být projektově řízeny. Také časově limitované projekty mají být řízeny touto metodou.
Složitost projektu je pouze zdánlivá pro nezasvěceného vnějšího pozorovatele.
Všechny projekty mají společné rysy a obdobné problémy, které se dají předvídat a na které se může manažer včas připravit.
Projektově řízené akce mají svoje životní období - fáze - které jsou řízeny specifickými metodami.
Tyto metody projektového přístupu jsou popsány v obecném popisu praktik PM BOK v 9 hlavních procesech projektového řízení.

 

Hlavní metody řízení projektu – časová, zdrojová a nákladová analýza jsou základem úspěšného řízení celého projektu.
Tyto nejdůležitější procesy jsou hlavním rozsahem poradenské činnosti naší odborně specializované firmy OPTIMASOFT.

 

Optimasoft nabízí pomoc a podporu při budování systémů řízení projektů a zavádění plánovacích postupů s využitím softwarových aplikací.
Orientujeme se na praktické zavádění metod časové a nákladové analýzy pro řízení projektů ve firmách.