Hlavní rozsah našich služeb
Firma Optimasoft zajišťuje kompletní služby v oblastech:
 zpracování časových a nákladových analýz
 poradenství v oblasti řízení projektů
 školení obecných metod projektového řízení
 školení ovládání vybraných programů pro řízení projektů
 prodej programů pro řízení projektů

Hlavní činností naší firmy je zpracování časových a nákladových analýz.
V této oblasti zajišťujeme:

 sestavíme základní síťový graf
 přípravíme smluvní harmonogram s investorem
 rozpracujeme detailní harmonogram časového postupu
 zajistíme pravidelné aktualizace projektu

standardní výstupní sestavy a hlášení
zpracování měsíčních zpráv
sledování plánovaných a skutečných nákladů
sledování časových a nákladových odchylek, sledování rezerv projektu
sledování trendu vývoje projektu

V těchto oblastech máme neobyčejně rozsáhlé zkušenosti a velké praktické znalosti.
Vešké informace, které nám jsou během naší spolupráce poskytnuty, jsou velmi důvěrné a vždy se smluvně zavazujeme neposkytovat třetí straně žádné informace.