Časové analýzy projektů
Hlavní náplní práce firmy Optimasoft je příprava časových analýz - termínové plánování a nákladové analýzy - sledování plánovaných a skutečných nákladů.
 1. Na podkladě předložené projektové dokumentace velmi rychle zpracujeme základní síťový graf.
  Základní síťový graf je vždy strukturován do logických skupin po provozních souborech a po fázích projektu s vypíchnutím hlavních milníků projektu.
  Tento základní harmonogram je následně používán jako smluvní harmonogram s investorem resp. s dodavateli.
 2. Následující detailní síťový graf již detailně rozpracovává aktuální fáze projektu včetně zahrnutí platebních kalendářů a rozložení plánovaných vlastních nákladů.
  Tento rozpracováváme již na podkladě předložených uzavřených smluv nebo na podkladě rozpracované realizační dokumentace.
 3. Pravidelně zajišťujeme aktualizaci detailního síťového grafu, sledování odchylek, předkládáme návrh opatření, zajišťujeme zpracování měsíční zprávy.
  Aktualizace provádíme konzultací s manažerem projektu a s hlavními dodavateli se současnou kontrolou skutečné rozpracovanosti přímo na místě.
  Tato aktualizace se provádí 1x měsíčně nebo 1x za 14 dnů, u krátkých akcí 1x týdně a u zarážkových prací 1x denně přes noc.
 4. Sledujeme vývoj nákladů s porovnáním plánovaných a skutečných nákladů, zpracováváme přehled aktuálního stavu rozpočtu a rezerv projektu.
  Podklady se získávají z firemní databáze fakturovaných položek a z databáze připravovaných a podepsaných smluv s dodavateli.

U každého projektu je naplánování správného postupu přípravy a realizace projektu nejdůležitější v jeho prvních fázích, kdy se dají problémy ještě včas zachytit.
Proto máme zájem spolupracovat na velkých projektech od jeho počátku, kdy se spousta problémů ještě včas najde a udělají se rychlá opatření pro jejich odstranění.

Vždy doporučujeme, aby od začátku akce s námi spolupracovali vybraní pracovníci objednatele tak, aby se postupně naučili samostatně zpracovávat veškeré podklady pro řízení určitého projektu.