Velké zkušenosti

Děláme úzce specializovanou činnost - zpracování časových a nákladových analýz - a jsme špičkou v tomto oboru.

Díky rozsáhlým zkušenostem v oboru umíme kvalitně a velmi rychle připravit podklady pro uzavření smlouvy s investorem - část harmonogramů postupu realizace projektu.

Známe problémy investora a dodavatelů při řízení rozsáhlých, organizačně náročných a časově limitovaných akcí.

Umíme definovat časový postup hlavních činností na projektu, najít kritická místa a detailně je rozpracovat.

U rozjetých projektů, které se dostaly do časových problémů, umíme zpracovat detailní postup pro jejich krizové řízení.