Školení - projektové řízení, software
Jako doplněk naší odborné činnosti zajišťujeme také specializované kurzy - semináře, kde v přednáškách uvádíme praktické rady pro řízení reálných projektů.

1. Školení - obecné metody řízení projektu

Obsah:

PM BOK - Project Management Body of Knowledge
metodiky časové a nákladové analýzy, příklady
SW pro řízení projektů - výhody a nevýhody jednotlivých systémů
aktualizace síťového grafu
metody sledování projektu

2. Školení - software pro řízení projektů

Obsah

úvod do problematiky časové analýzy
hlavní funkce systému
podrobné vysvětlení funkce kompletně celého menu dopněné praktickými doporučeními a radami
3 - 6 příkladů

Zajišťujeme vyškolení na programy

MS Project
Primavera


REFERENCE - školení software

Školení - Primavera Project Planner - P3, P6

AZA s.r.o. - Praha
Bestol s.r.o. - Olomouc
BohemiaPlan s.r.o. - Plzeň
ČKD a.s. - Praha
ČKD DIZ a.s. - Praha
EGC s.r.o. - České Budějovice
Estar Selmani s.r.o. - Kralupy n.Vltavou
FRAM Consult a.s. - Praha
Honeywell SR - Bratislava
Hutní projekt a.s. - Plzeň
Chemopetrol a.s. - Litvínov
INFRAM a.s. - Praha
IPS a.s. - Praha
LÍPA a.s. - Praha
MATTEO s.r.o. - České Budějovice
Metrostav a.s. - Praha
Nupseso a.s. - Nitra SR
První regionální stavební s.r.o. - Liberec
PSJ a.s. - Praha
Skanska Project Development
Subterra a.s. - Praha
SUPtel s.r.o. - Plzeň
Syner a.s. - Liberec
Škoda Plzeň a.s. - Jaderné strojírenství s.r.o.
Škoda Plzeň a.s. - Těžké strojírenství s.r.o.
Škoda Praha a.s. - Praha
Škoda Praha Invest - Praha
UNIPTROL RPA - Rafinérie - Litvínov
Vodní stavby Praha a.s. - Chomutov - st.divize 06
Vodní stavby Praha a.s. - Teplice - st.divize 02
Západočeská univerzita - Plzeň
ŽS a.s. - Brno

Školení - MS Project

ABB a.s. - Brno
Chemopetrol a.s. - Litvínov
Cheminvest s.r.o. - Litvínov
Metrostav a.s. - Praha
Plzeňský holding a.s.
Spolana a.s. - Neratovice
Škoda Praha Invest - Praha
UNIPTROL RPA - Rafinérie - Litvínov

REFERENCE - obecné metody řízení projektu

Gradua - CEGOS a.s. - Praha
Moravské naftové doly a.s.
PM consulting s.r.o. - Praha
Škoda Doprava
Škoda Praha a.s. - Praha
Škodaexport a.s. - Praha
Škoda Praha Invest - Praha
UNIPTROL RPA - Rafinérie - Litvínov