Firemní systémy pro řízení projektů
Projektově se dají řídit nejen jednotlivé velké akce, ale projektově se mohou řídit celé firmy - projektově řízené firmy.

Řízení současně několika projektů ve firmě z hlediska sledování nákladů a počtu pracovníků je standardním požadavkem středních firem, které mají zájem o optimální nasazení svých pracovníků.

 
Dle software, které má firma k dispozici, provádíme návrh systému pro firemní sledování projektů a následně zajišťujeme poradenskou činnost při vlastním zprovozňování systému.

Návrh systému se opírá o možnosti personálního zajištění ve firmě .
Způsoby přenosu dat a rozsahy pravomocí definují postup zavádění systémů pro projektové řízení celé firmy.