Prodej software

Máme praktické zkušenosti s využitím programůMS Project, Primavera, SureTrak, SuperProject, Pertmaster, Spider, TimeLine, známe přednosti a nedostatky systémů Artemis, Open Plane, Power Project, Contec a dalších.
Pro lepší orientaci na softwarovém trhu si projděte vybrané webové stránky nebo nám zavolejte.
Pro investiční výstavbu doporučujeme následující software.


MS Project – Microsoft     Ukázky systému

Jednoznačně nejrozšířenějším systémem pro řízení projektů je software MS Project.
Díky velkému zájmu uživatelů o řízení všech zakázek ve firmě (jako jednotlivých projektů) je MS Project orientován pro nasazení v jakékoliv výrobní firmě pro sledování jednotlivých zaměstnanců jako samostatných zdrojů. Proto se MS Project rychle rozšiřuje i mimo investiční výstavbu.

SW standardní

MS Project Standard 2000 česky
nejrozšířenější SW v ČR
oproti MS Project 98 kvalitnější grafika, seskupování, vlastní nastavení polí

MS Project Standard 2002 česky
bylo plně nahrazeno verzí 2003

MS Project Standard 2003 česky
ostré verze nutné registrovat internetem, demo 60dnů nové pomocné funkce status, vytváření prezentací

SW pro větší firmy

MS Project Central 2000 anglicky
server pracuje nad databází MSDE, SQL nebo Oracle, klient používá licenci MS Project Central protože prostředí je anglické, používá se v ČR jen pro souhrnné přehledy všech projektů ve firmě propojení na IS v ČR nebylo nikde realizováno

MS Project Professional 2002
MS Project Server 2002
anglicky
česky
klientský přístup k serveru MS Project Server 2002 (pro vedoucí projektu), členové týmu (podřízení) spolupracují přes Explorer Outlook na jednom projektu – mají k dispozici vybrané informace o projektu a přes poštu určité části projektu aktualizují (MS Project Web Access je webové rozhraní serveru MS Project)

MS Project Server 2003 česky
nová verze odstraňuje problémy se složitou instalací systému Enterprise PM (oproti 2002)
Enterprise Project Management metodika pro podnikové řízení všech projektů
celá databáze je na samostatném SQL serveru
systém je určen pro podnikové řízení všech zakázek (řízení zdrojů)
server je propojený na klienty - vedoucí zakázek


SureTrak ver. 3.0 - Primavera     Ukázky systému

U malých firem, kde se řídí několik malých projektů a nebo není zavedený informační systém, se používají starší produkty firmy Primavera Inc. - program SureTrak ve vazbě na Primavera Project Planner ver. 3.0.

Tento systém je velmi přehledný a uživatelsky komfortní.
Program obsahuje stejně rozvržené menu a ikony jako P3.
Algoritmus výpočtu je jednoduchý a výpočet většího množství činností ( nad 2.000 ) se velmi zpomaluje.
Tento program je vhodné používat jen pro výpočty malých projektů a pro zpracování podprojektů jako vstup pro vyšší úroveň Primavery

výhody systému :

  • uživatelsky přívětivý systém
  • jednoduchý způsob aktualizace grafu

ukázka nákladové analýzy ( fiktivní cvičební příklad )

ukázka časové analýzy


Primavera Project Planner (P3) ver. 3.0 - Primavera      Ukázky systému

Primavera je nejrozšířenější systém pro řízení velkých projektů ve světě i v ČR.
Systém má velké uživatelské zázemí.
Program přímo komunikuje se SW SureTrak jako "koncentrické" prostředí Primavery.
Systém má algoritmus výpočtu tak upravený, že přepočet i několika desítek tisíc činností probíhá ve zlomcích vteřiny.
P3 je základní produkt firmy Primavera, od r.2002 se nevyvíjejí vyšší verze (přešlo se na P3e).
Na P3 navazují programy SureTrak, ReportSmith, Webster, Finest Hour, Monte Carlo, Expedition, Parade, Buy the Hour.
Systém používá vlastní databázi dat B trieve. Na propojení se SAP se používají speciální produkty pro integraci dat IMPRESS, TCR Products, Primaplan FLINT, Mercator, WebMethods, ActiveWorks a další. Přes tyto interface se propojuje systém Primavera s databázemi Microsoft SQL Server, MS Access, DB/2 Marcam, Oracle, Informix, Sybase, ODBC Complaint Database.

výhody systému :

  • velmi rychlé zaškolení obsluhy - nejpoužívanější funkce jsou předdefinovány
  • výstupní sestavy jsou ve vysoké grafické hodnotě
  • je možné sumarizovat činnosti do balíků dle jakéhokoliv kritéria

Primavera Enterprise ( P3e, P3e/c ) - Primavera      - SW pro řízení celých firem

Pro řízení rozsáhlých projektů a pro práci ve víceuživatelském prostředí je určen nový produkt Primavera Enterprise.
Tento systém umožňuje koordinovat všechny projekty ve firmě současně jako celek.
Primavera Enterprise pracuje s využitím firemní databáze v ORACLE 8 nebo MS SQL-Server 6.5 ve Win NT 4.0 nebo vyšší.
Pro řízení velkých firem řídících současně několik desítek projektů je tento systém ideální.
¨

V současné době je systém Primavera Enterprise hlavním produktem firmy Primavera.
Ten je založen na přímé komunikaci s databází ORACLE a Microsoft SQL Server.
Na P3e navazují programy P3e/c™ FOR CONSTRUCTION, Progress Reporter, Primavision, Portolio, RA, Time Sheet Professional.
P3e přebírá data z databáze Oracle, nevyžaduje se již interface pro integraci dat.
Tato základní změna se projevila i ve vzhledu programu Primavera, v rychlosti práce (vše se přenáší z databáze na serveru po síti) a v metodice aktualizace – místo sledování projektu manažery projektu se provádí aktualizace zúčastněnými firmami v podsystému TimeSheets – Progress Reporter.